The Dandy Prominence - Shady Grove

Reklam med vepor

Har man ett företag så vill man ju göra reklam för det och det finns mycket som man kan göra för att göra reklam för ett företag. Man skulle kunna ha vepor som man göra reklam med för att så få andra att se att man finns. Eller så kan man använda sig av banderoller eller av flygbland och likande. Det finns väldigt mycket som man kan använda sig av och som gör att det blir bra reklam.
Sen så kan man använda sig av ett marknadsförings företag som hjälper en att marknadsföra sig på bästa sätt. Där dom ser ...