The Dandy Prominence - Shady Grove

Många språk

Posted Aug. 28, 2015, 11:30 p.m. By mugabaree

Det finns så otroligt många språk i världen att jag inte tror att någon vet hur många det egentligen finns. Man anser att antalet språk i världen varierar från 3000 till 8000 beroende på hur man räknar. Det är svårt att ange en exakt siffra för hur många olika språk det finns eftersom gränserna mellan vad som är ett eget språk och vad som är en dialekt av ett språk är ganska oklara. Dessutom hittar man nya språk då och då. Man drar inte språkgränserna enbart efter om språken har liknande ordförråd eller liknande grammatik. Indelningarna har även geografiska, politiska och religiösa orsaker. Man räknar idag med att det finns drygt 6500 levande språk.