The Dandy Prominence - Shady Grove

Festen fixad

Posted March 11, 2015, 10:16 a.m. By mugabaree Tags: Fest

När man skall anlägga eller inbjuda till en fest så skall man inte glömma att det handlar om is. Vad jag menar? Jo, isen är något som alltid måste finnas på en fest och man kan inte få för mycket för detta med is. Man måste ha det för att kunna kyla läsken, och för att kunna göra drinkar som fungerar för alla. Ja, helt enkelt så kan man se till att göra det så bra som det bara går. Men jag anser att det skall göras mer, ja, man kan forma isen till roliga saker så att den på det sättet också ger mer glädje till alla.