The Dandy Prominence - Shady Grove

Är nog spännande...

Posted Jan. 27, 2015, 7:49 p.m. By mugabaree Tags: Utbildning

Det verkar vara väldigt spännande med psykiatri, det är för mig något som jag skulle vilja lära mig mer om. Ja det verkar kul att kunna förstå lite bättre varför vi reagerar på ett visst sätt eller varför vi gör på ett annat sätt. Ja det skulle vara väldigt kul att studera det och sätta sig in i hur vi fingerar lite bättre. Det finns fortbildning inom psykiatri och det måste var ännu mera intressant. Att få djupdyka mer i ämnet och för stå ännu bättre varför vi gör på ett eller annat sätt eller varför vi reagerar på ett eller annat sätt.